Rata 1 Sarja 3 16.01.2019 20:03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X   6 2 9 - 9 -                      
9 27 35 44 53          
Pasi Sar 267 Yht 320
7 - 7 2 7 1 9 /                          
7 16 24 34            
Jaakko Sar 181 Yht 215