Rata 1 Sarja 3 16.03.2019 16:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - -                                    
6 6                
Akseli Sar 138 Yht 144
5 -                                      
5                  
Niilo Sar 141 Yht 146
- -                                      
0                  
Daniel Sar 174 Yht 174